Compartir

Romànic

Sobresurten especialment els frontals d'altar del segle XII, els quals permeten seguir perfectament l'evolució estilística i iconogràfica de la pintura catalana d'aquesta època. L'escultura en fusta d'època romànica hi és molt ben representada tant des del punt de vista estilístic com iconogràfic. Sobresurt el grup escultòric del davallament romànic de Santa Eulàlia d'Erill la Vall, considerat com l'obra mestra de la imatgeria catalana del segle XII.