Compartir

Frontal d'altar de Sant Martí de Puigbò

Romànic

anònim

1120-1150

Localització icon

Aquest frontal d'altar correspon a l'estil romànic geometritzant desenvolupat a Catalunya al llarg de la primera meitat del segle XII, del qual un dels exemples més importants és el baldaquí de Ribes exposat a la mateixa sala del Museu. Sembla que el pintor d'aquest frontal va seguir, en el cas de la figura del Crist Salvador, el model establert pel mestre del baldaquí de Ribes, per bé que les figures corresponen a un art de tradició més popular. Procedent de l'església parroquial de Sant Martí de Puigbò situada al costat del castell de Puigbò, al Ripollès, hi ha representades en els quatre compartiments escenes de la vida de sant Martí, bisbe de Tours i titular de l'església: sant Martí dalt de cavall es parteix la seva clàmide amb un pobre, el sant bisbe ressuscita un catecumen mort abans de rebre el baptisme, l'escena de la mort del sant, i dos àngels traslladen l'ànima del sant cap al cel. Aquestes quatre escenes estan dividides per una franja horitzontal amb una inscripció en llatí transcrita per M. Gros que diu: «Per haver estat generós amb el pobre a la terra, ara Martí viu al cel.»

Llegir més

Localització

Sala4 ,Planta0

4 Romànic

5–6–7–8 Gòtic

Detalls de l’obra

Lloc d’execució

Tallers de Ripoll

Període

1120-1150

Material

Pintura al tremp sobre fusta d'alba i de pi

Dimensions

97 x 123 x 6 cm

Procedència

Provinent de l'església de Sant Martí de Puigbò, Gombrèn (Ripollès)

Número d’obra

MEV 9