Si esteu al Museu utilitzeu aquest menú per consultar obres, o seguir recorreguts que hagueu creat

Comprar entrades
image-mev-educa

Famílies

Un bon repte per aconseguir lligams tots plegats a través de diverses propostes adreçades a nuclis familiars. Pares, avis, oncles i fills, junts gaudint del Museu.

Propostes