Si esteu al Museu utilitzeu aquest menú per consultar obres, o seguir recorreguts que hagueu creat

Comprar entrades

Fulls d’observació

Fulls d’observació

Fulls d’observació

Els frontals romànics i els animals. Per realitzar de forma autònoma. En català, castellà, anglès i francès. Demaneu-ho a la recepció.