Compartir

Edifici

L'any 1995 amb la signatura del conveni de col·laboració institucional entre el Bisbat de Vic, l'Ajuntament de Vic i la Generalitat de Catalunya es va decidir iniciar una nova etapa pel Museu la qual ha comportat la construcció d'un nou edifici destinat exclusivament a usos museístics ubicat al costat del gran campanar romànic de la catedral al mateix emplaçament que ocupava l'antic col·legi de Sant Josep.

En aquest nou conveni la Conselleria de Cultura aleshores s’encarregava d'assumir el cost econòmic del projecte del nou Museu i l’elecció dels arquitectes Federico Correa i Alfonso Milà. Els arquitectes d'acord amb la nova junta del Museu Episcopal, tenint present els requeriments museístics establerts al programa museològic i després d'analitzar l'estudi patològic de l'estat de conservació de l'antic col·legi de Sant Josep, varen proposar l'enderroc de l'antic edifici i la construcció d'un museu de nova planta.

La Direcció General de Patrimoni Cultural ha estat la responsable de l'execució del projecte el qual ha estat dirigit pel que fa a la construcció de l'edifici des del Programa de Grans Infrastructures del Departament de Cultura i el projecte museogràfic des del Servei de Museus de la Generalitat.
El projecte museològic s'ha basat essencialment en els mateixos criteris d'ordenació de les col·leccions d'art del museu establerts històricament per mossèn Gudiol i mossèn Junyent, per bé que adequant-los als requeriments tècnics de conservació i exposició més moderns. El fet d'haver optat pel criteri històric d'exposar les col·leccions separades segons els materials –lapidari, pintura, escultura, teixit i indumentària, vidre, pell, metall i orfebreria, ferro forjat i ceràmica- ha permès als arquitectes pensar la ubicació d'aquestes col·leccions als espais més idonis del nou edifici prioritzant les diferents necessitats climàtiques de conservació així com la seva il·luminació més adequada, la qual majoritàriament és artificial a tot el Museu tret de la col·lecció de vidre i ceràmica.
L'ordre museogràfc que hem establert per l'exposició de les obres de cada col·lecció és el cronològic i estilístic. L'objectiu eminentment pedagògic és que el visitant pugui seguir fàcilment l'evolució de la història de les diferents arts representades. Seguint els criteris museogràfics més moderns s'ha destinat a l'edifici un espai per a galeries d'estudi, és a dir, a magatzems visitables oberts al públic, la qual cosa ha permès dur a terme una selecció més lliure de les millors obres de cada col·lecció les quals són les que es mostren a la sala d'exposició permanent mentre que la resta s'exposen en aquestes galeries d’estudi ubicades al final del recorregut de la visita.