Compartir

Pell

La col·lecció de pell conserva objectes de guadamassil molt significatius, especialment la col·lecció realment excepcional de frontals d’altar provinents de diverses esglésies de la diòcesi de Vic. Seguint bàsicament un ordre cronològic es mostren agrupades diferents tipologies d’obres en pell: enquadernacions, arquetes, revestiments de paret, frontals d’altar, imatges de devoció, cofres...