Compartir

Frontal d'altar de Sant Hilari de Vidrà

Romànic

Anònim

Primera meitat del segle XIII

Localització icon

Aquest frontal d'altar és una versió més popular d'aquest art italobizantí desenvolupat a Catalunya al llarg de la primera meitat del segle XIII. De la mateixa manera que en l'altar de Rotgers, les figures mostren un modelat ondulat i suau que les allunya de l'estil més hieràtic del romànic, per bé que no estan tan ben realitzades com les que apareixen a l'altar de Rotgers. La figura de sant Hilari, el sant titular de la parròquia de Vidrà, està representat en un dels compartiments de l'altar. Apareix revestit amb els ornaments litúrgics, la mitra i el maniple, en el moment de la celebració eucarística. Sobre l'altar es veuen el llibre i el calze. Als altres compartiments hi ha les figures de sis apòstols dels quals solament es pot distingir clarament la figura de sant Pere amb les claus. El frontal està presidit per la figura de la Mare de Déu i l'Infant assegut al genoll de la mare. Darrere, els arcàngels Rafael i Gabriel sostenen un teixit que emmarca les figures de la mare i el fill. Aquests dos arcàngels, amb un cànon molt estilitzat i un moviment del cos molt elegant, són les figures més reeixides del frontal.

Llegir més

Localització

Sala4 ,Planta0

4 Romànic

5–6–7–8 Gòtic

Detalls de l’obra

Lloc d’execució

Tallers de Vic

Període

Primera meitat del segle XIII

Material

Pintura al tremp sobre fusta d'alba

Dimensions

91 x 146 x 5,5 cm

Procedència

Provinent de l'església de Sant Hilari de Vidrà (Osona)

Número d’obra

MEV 4439