Compartir

Quaderns del Museu Episcopal de Vic II

Ed. Museu Episcopal de Vic, 2008. Revista científica. II. 2008 288 pàgines 24 x 16,5 cm. 15 €

Des dels inicis del MEV, la recerca científica constitueix un vessant fonamental de la seva activitat. Els Quaderns del Museu Episcopal de Vic són el mitjà preferent per difondre la recerca a l'entorn de les col·leccions del MEV en els camps de la història de l'art, l'arqueologia o la museologia, entre d'altres, així com per deixar constància de les activitats científiques que hi tenen lloc. Els Quaderns es publiquen anualment i compten amb l'assessorament d'experts pertanyents a universitats, museus i altres institucions culturals catalanes. Contenen un número variable d'articles de recerca original («Estudis») i notícies més breus sobre identificacions puntuals de peces o esdeveniments de la vida científica del Museu («Cròniques»).

Consultar revista
 

ESTUDIS
Noves aportacions a la iconografia de la capa pluvial del bisbe Ramon de Bellera. Opus anglicanum del s. XIV.
Rosa M. Martín Ros
 
Conservation of the cope of Bishop Ramon de Bellera
Nikkibarla Calonder
Agnieszka Wos-Jucker
État des lieux et présentations successives de la collection copte au Musée des Tissus de Lyon
Marie Schoefer Maria-Anne Privat-Savigny (préface)
 
El coleccionismo de tejidos coptos en Cataluña y la formación de la colección del Museu de Montserrat
Luís G. Turell Coll
 
La col·lecció de teixits coptes del Centre de Documentació i Museu Tèxtil de Terrassa
Sílvia Carbonell Basté
 
Introducció a la col·lecció de teixits coptes del Museu Episcopal de Vic Carmen Masdeu Costa
Luz Morata García
Rosa M. Martín Ros (presentació)
 
La col·lecció de tèxtils precolombins del Mev
Victòria Solanilla Demestre
 
La ceràmica grega, falisco-capenate i estrusca del Museu Episcopal de Vic
M. Dolors Molas Font
 
CRÒNIQUES
Recuperació d'una miniatura de Jean Bourdichon
Rafael Cornudella i Carré
 
«Mediae Aetatis Moneta: la moneda a la Mediterrània medieval». A propòsit de la participació d'uns medallons del Mev a l'exposició
Albert Estrada-Rius
 
Les copies de vitraux du Musée des Monuments Français a Paris. Reproductions ou oeuvre d'art? À propose de l'Exposition «Memòria del vidre. Grans vitralls medievals de França»
Robert Dulau
 
Jornades francocatalanes. Polítiques de conservació del patrimoni medieval a França i a Catalunya. Originals i còpies als segles XIX i XX
Josep M. Trullén
Pilar Vélez
 
Réunion du Conseil de Direction du Centre International d'Étude des Textiles Anciens. Museu Episcopal de Vic 2006
Pierre Arizzoli-Clémentel