Compartir

Retaule de la passió, mort, resurrecció i ascensió de Crist

Gòtic

Bernat Saulet i col·laboradors

1341 - 1342

Localització icon

Cap als anys quaranta del segle XIV va treballar a Sant Joan de les Abadesses un grup d'escultors especialitzat en la realització d'obres d'alabastre. Del conjunt de la seva producció en sobresurt el retaule de la passió, mort, resurrecció i ascensió de Jesús contractat per l'escultor Bernat Saulet l'any 1341. Va ser realitzat per a l'església dedicada als sants màrtirs Joan i Pau, popularment anomenada de Sant Joanipol, de Sant Joan de les Abadesses. El retaule es mostra ara de la mateixa forma que era presentat quan va ingressar al Museu Episcopal de Vic, l'any 1889, tot i que és molt probable que la seva forma original fos apaïsada. Les vint escenes del retaule desenvolupen la narració dels principals episodis de la vida de Jesús compresos entre les festes litúrgiques de Diumenge de Rams i l'Ascensió. Són les següents: Entrada de Jesús a Jerusalem (i frontó amb un àngel músic)/ Unció profètica a Betània, a casa de Simó el Leprós (i frontó amb un àngel músic)/ Jesús renta els peus als deixebles/ El bes de Judes/ Jesús és pres i escarnit/ Jesús davant d'Herodes/ Jesús és interrogat per Caifàs, el gran sacerdot (i frontó amb un àngel músic)/ Pilat se'n renta les mans (i frontó amb un àngel músic)/ Jesús és assotat/ Camí del Calvari, Jesús es troba amb la seva mare/ Jesús és clavat a la creu/ El Calvari, amb els dos lladres i Maria i Joan als peus de la creu/ Davallament de la creu/ Sepultura de Jesús/ Jesús davalla als llimbs/ L'àngel anuncia la resurrecció a les tres Maries/ Aparició a Maria Magdalena/ Aparició en el camí d'Emmaús/ Dubte de Tomàs/ Ascensió de Jesús al cel.

Llegir més

Localització

Sala 5 , Planta 0

4 Romànic

5–6–7–8 Gòtic

Detalls de l’obra

Lloc d’execució

Sant Joan de les Abadesses

Període

1341 - 1342

Material

Alabastre. Vidre i restes de policromia

Dimensions

292 x 192 x 20,5 cm

Procedència

Provinent de l'església de Sant Joan i Sant Pau, Sant Joan de les Abadesses (Ripollès)

Número d’obra

MEV 576