Si esteu al Museu utilitzeu aquest menú per consultar obres, o seguir recorreguts que hagueu creat

Comprar entrades

Visites privades

Visites privades

Visites privades

El MEV ofereix l’opció de visites privades per a grups en horari de tancament del museu. Disposem d’un programa de visites guiades privades dirigit a particulars o empreses que vulguin oferir als seus clients o treballadors una oportunitat per conèixer el museu de forma especial i poder gaudir en privat de les col·leccions. També es poden realitzar recorreguts temàtics adaptats als interessos del grup.

Durada i preu a consultar.