Si esteu al Museu utilitzeu aquest menú per consultar obres, o seguir recorreguts que hagueu creat

Comprar entrades

Visita en Esperanto

Visita en Esperanto

Visita en Esperanto

L’Associació Catalana d’Esperanto-KEA organitza un Congrés Català d’Esperanto a Vic en motiu del centenari del congrés celebrat a la capital d'Osona on van visitar, també, el MEV

Visita al museu en esperanto a càrrec de l’Associació Catalana d’Esperanto-KEA que organitza un Congrés Català d’Esperanto a Vic en commemoració del centenari del mateix Congrés organitzat el1924 a la capital d’Osona, on els congressistes van visitar la catedral, el claustre, el monument Jaume Balmes i el Museu Episcopal.

18 de maig a les 11 h

 

Reserva prèvia.