Compartir

Nord & Sud. Art medieval de Noruega i Catalunya 1100-1350

Ed. Museum Catharijneconvent i MEV. WBOOKS, Zwolle, 2019. Catàleg de l’exposició. 192 pàgs. Edició en català, anglès i neerlandès.

Catàleg de l’exposició temporal realitzada al Museu Episcopal de Vic entre el 15 de febrer 2020 i el 17 de maig de 2020. És un volum de 192 pàgines il·lustrat a tot color amb articles de Justin Kroesen, Marc Sureda, Micha Leeflang i Judit Verdaguer, comissaris de les exposicions d’Utrecht i de Vic. Tracten amb profunditat les raons de la conservació d’aquest patrimo­ni a Noruega i a Catalunya i s’ocupen específicament d’algunes tipologies (els frontals d’altar, les imatges de Maria o els baldaquins), així com de certs temes relacionats (les tècniques pictòriques o la relació entre art i litúrgia a l’Edat Mi­tjana). A més, el llibre també conté les 40 fitxes catalogràfiques dels objectes que, en conjunt, hauran estat presents a totes dues exposicions. És una obra única per conèixer i gaudir amb profunditat l’art de l’altar medieval de Noruega i Catalunya.PREFACI
Entre els Fiords i els Pirineus
 
L’ESGLÉSIA I LES ARTS A EUROPA 1100-1350. Unitat en la diversitat
Justin Kroesen, Micha Leeflang i Marc Sureda i Jubany
 
L’ALTAR I EL SEU MOBILIARI 1100-1350. Litúrgia i art
Justin Kroesen i Marc Sureda i Jubany
 
FRONTALS D’ALTAR. Forma, funció i distribució
Micha Leeflang
 
LA IMATGE ESCULTÒRICA I L’ALTAR. La Mare de Déu entre Nord i Sud
Marc Sureda i Jubany
 
DOSSERS PER A L’ALTAR. Baldaquins i cimboris
Justin Kroesen
 
LES PRIMERES TAULES PINTADES D’EUROPA. Característiques tècniques
Judit Verdaguer Serrat
 
RESTES D’UN NAUFRAGI. La fortuna del mobiliari litúrgic dels segles XII-XIV a Europa
Justin Kroesen

CATALOGACIÓ DE LES OBRES