Compartir

Museu Episcopal de Vic. Guia de les col·leccions

Ed. Museu Episcopal de Vic, 2003. Edició en català, castellà, anglès i francès.

La Guia de les Col·leccions del Museu Episcopal de Vic, dirigida pel conservador Josep M.Trullén, és el resultat d’un treball coordinat d’investigadors procedents del mateix Museu, d’altres museus afins, de departaments universitaris i d’institucions relacionades amb la història de l’art. Aquest volum posa a l’abast del gran públic els coneixements essencials de què avui disposem sobre les obres que s’exposen al Museu, i reprèn la tasca científica i divulgadora que ha acompanyat tota la seva història. La lectura i estudi d’aquesta guia, que pot precedir o seguir les visites al Museu, farà d’intermediari entre l’obra i el que la contempla i facilitarà a l’espectador el diàleg amb la pintura, l’escultura o l’objecte admirat. El MEV és conegut internacionalment per la seves extraordinàries col·leccions de pintura i escultura de les èpoques romànica i gòtica, però també compta amb col·leccions d’arqueologia, de lapidari, de teixit i indumentària, de vidre, de mobiliari, de pell, d’orfebreria i arts del metall, de forja i de ceràmica. Totes elles són contemplades en aquesta Guia de les col·leccions, amb prou elements per copsar el significat de les obres.HISTÒRIA DEL MUSEU I DE LES COL·LECCIONS
Josep Maria Trullén

MONEDES I MEDALLES
Marta Campo, Esther Martos

ARQUEOLOGIA
Xavier Clop, Maite Mascort, Llorenç Baqués, Imma Mestre, Toni Caballé

LAPIDARI
Josep Bracons

PINTURA
Rafael Cornudella, Miquel Mirambell, Josep Maria Trullén

ESCULTURA
Josep Bracons, Josep Maria Trullén Teixit i Indumentaria Rosa Maria Martín

VIDRE
Ignasi Domènech

MOBILIARI
Eva Pascual, Jaume Barrachina

PELL
Anna Soler

ORFEBRERIA I ARTS DEL METALL
Núria de Dalmases, Jaume Barrachina

FORJA
Lluïsa Amenós, Jaume Barrachina

CERÀMICA
Dolors Giral