Compartir

La princesa sàvia. Les pintures de santa Caterina de la Seu d'Urgell.

Ed. Museu Episcopal de Vic i Museu Nacional d'Art de Catalunya, 2009. Catàleg de l'exposició.

Autors: Michele Bacci, Manuel Castiñeiras, Carles Gascón Chopo, Cristina Giannini, Mireia Mestre, i Judit Verdaguer. Any: 2009 Pàgines: 138 Llengües: Català amb traducció al castellà Format: 21 x 29,8 Editor: Museu Episcopal de Vic / Museu Nacional d’Art de Catalunya. ISBN: 978-84-8043-312-2 L’excepcional reunió d’un conjunt de pintura mural dispers de mitjan segle XIII, que decorava una de les capelles de la catedral de la Seu d’Urgell, ha permès a diversos especialistes aprofundir en el coneixement de l’obra en tota la seva complexitat: la introducció de la iconografia i culte a santa Caterina a Occident, la relació de les pintures amb el conflicte anticàtar en temps del bisbe d’Urgell, Ponç de Vilamur (1230-1257), l’important moment de transició estilística entre el romànic i el gòtic que testimonien, la seva peculiar tècnica pictòrica així com la història del seu arrencament i dispersió. Exposició del 20 de març al 5 de juliol de 2010.

A L'ENTORN DE LES PINTURES DE SANTA CATERINA
Santa Caterina de la Seu d’Urgell: un altre exemple de dispersió de pintura mural romànica
Judit Verdaguer Serrat
 
Santa Caterina retrobada: el programa de la catedral de la Seu d’Urgell i el seu context
Manuel Castiñeiras
 
Els anys més convulsos de la Seu d’Urgell: el comte de Foix, el vescomte de Castellbò i els càtars
Carles Gascón Chopo
 
Llocs de la memòria de Caterina d’Alexandria
Michele Bacci
 
LA TÈCNICA DE L'ARRENCAMENT
Tècnica executiva i restauracions del conjunt mural de la capella de santa Caterina de la Seu d’Urgell
Mireia Mestre
 
Arturo Cividini, un estrattista-restaurador a Catalunya
Cristina Giannini
 
CATALOGACIÓ DE LES OBRES EXPOSADES
Capella de santa Caterina de la catedral de la Seu d’Urgell: Disputa i arrest de santa Caterina
Manuel Castiñeiras
 
Capella de santa Caterina de la catedral de la Seu d’Urgell: Martiri de santa Caterina
Montserrat Pagès
 
Capella de santa Caterina de la catedral de la Seu d’Urgell: Sant Sopar
Montserrat Pagès
 
Memorial dels danys donats per lo comte de Foyx i bescomte de Castellbò a la iglesia de Urgell
Joan Duran-Porta