Compartir

Tern litúrgic

Teixit i indumentària

Anònim

Mitjan segle XVIII

Localització icon

Teixit llavorat amb fons de tafetà amb decoració per acanalat de cinc i dibuix de trames policromes llançades i lligades per sarja de tres; ordits i trames policroms de seda; fet en teler de llaços o a l'estirada. Passamaneria de seda i or, galó llavorat i serrell fets en teler de passamaneria. Teixit i passamaneria fabricats a València a mitjan segle XVIII. Algunes de les peces tenen cordons i borles de passamaneria de cotó col·locats en el segle XX. Teixit llavorat, o sia decorat en el teler en el moment de fer-lo. El "rapport", o unitat decorativa del dibuix, és un gran oval de flors que té al centre un paisatge amb un palau o un pavelló amb un llac al davant, en el qual es reflecteix l'edifici. El fons és decorat amb hexàgons amb acanalat a l'interior, de color de rosa. La casulla i les dalmàtiques són d'un sol teixit. L'escapulari de la primera i els paraments de les segones són marcats per galons de sedes i or amb decoració floral estilitzada, que passen per damunt del teixit. En el segle XVIII, amb els perfeccionaments tècnics del teler que van permetre de fer teixits molt ornamentats, era corrent la fabricació d'ornaments litúrgics d'un sol teixit. Aquest tern té també la bossa de corporals. Exteriorment és del mateix teixit i corda amb un botó amb forma de gla i una anella de passamaneria de seda. Interiorment és folrada de tafetà de seda llisa i entre ambdós teixits hi ha una ànima de cartó per mantenir-la rígida. Era utilitzada pel prevere oficiant per portar-hi a l'interior el drap de corporals, sobre el qual es col·loquen el calze i la patena.

Llegir més

Localització

Sala16 ,Planta1

9–10–11 Gòtic

12–13–14 Renaixement

15–16 Teixit i indumentària

17 Vidre

Detalls de l’obra

Lloc d’execució

València (teixit i passamaneria)

Període

Mitjan segle XVIII

Material

Ordits i trames de seda. Tafetà. Dibuix de trames policromes. Passamaneria de seda i or

Dimensions

Procedència

Procedència desconeguda

Número d’obra

MEV 16295