Compartir

Tern litúrgic

Teixit i indumentària

Anònim

Teixit i passamaneria (primera meitat s. XVII), brodat (primera meitat s. XVI - primera meitat s. XVII)

Localització icon

Teixit de vellut llis granat d'un sol cos; ordits, de pèl i de fons, i trama de seda, fet en teler velluter de llisos i pedals. Passamaneria de seda i or, cordons i borles de passamaneria fets en teler de passamaneria. Vellut i passamaneria fabricats a València a la primera meitat del segle XVII. Brodats fets sobre una base de tela de lli posada en un bastidor. Brodats decoratius d'or tibat sobre el vellut. Brodats de figures a l'escapulari de la casulla i als medallons de les dalmàtiques, són de sedes policromes a punt de matís i de seda fluixa i d'or i argent a punt tibat, escacat i farcit. Brodats fets segurament a Vic. El vellut s'ornamenta amb pinyes estilitzades brodades amb fil d'or i aplicades, de la primera meitat del segle XVII, com el teixit. La casulla té els laterals de vellut brodat comú a tot el tern. L'escapulari, o sia la franja central de la casulla, és de brodat amb figures, procedeix d'una casulla anterior i és del primer quart del segle XVI. La part davantera de l'escapulari té dues capelles amb sant Pere i una santa màrtir no identificada. L'escapulari corresponent al revers de la casulla té tres capelles amb la Mare de Déu amb l'Infant, sant Jaume el Major i sant Bartomeu. Estilísticament les figures tenen reminiscències del darrer gòtic. Les dalmàtiques tenen el brodat d'or decoratiu del vellut. Els paraments del baix de les mànigues i del faldó tenen medallons brodats de sedes i or, rodejats d'emmarcat d'or escacat fent relleu. Els del baix del faldó d'una d'elles representen a cada medalló un sant bisbe amb el llibre a la mà. Els medallons de l'altra representen santa Maria Magdalena al desert i una santa màrtir no identificada. Els brodats dels quatre medallons són de gran perfecció tècnica, fets amb or matisat amb sedes policromes, i corresponen al darrer gran moment del brodat de pintura a l'agulla, la primera meitat del segle XVII. Les estoles tenen el mateix brodat decoratiu damunt del vellut. També els maniples, que porten cordons i borles de passamaneria de seda, i els sobrecolls, els quals tenen cordons i borles de passamaneria de seda i or. El drap de faristol s'ornamenta només amb els brodats d'or sobre el vellut.

Llegir més

Localització

Sala16 ,Planta1

9–10–11 Gòtic

12–13–14 Renaixement

15–16 Teixit i indumentària

17 Vidre

Detalls de l’obra

Lloc d’execució

València (teixit i passamaneria); Catalunya (brodat)

Període

Teixit i passamaneria (primera meitat s. XVII), brodat (primera meitat s. XVI - primera meitat s. XVII)

Material

Teixit: ordit i trama de seda, vellut llis; Passamaneria: sedes i or; Brodat: fils de seda i or, base en tela de lli, tècnica d'or pla

Dimensions

Procedència

Procedència desconeguda

Número d’obra

MEV 16294