Compartir

Fragment de teixit que folrava el reliquiari de la Vera Creu de Tost

Teixit i indumentària

Anònim

Segles X - XI, abans de 1040

Localització icon

Aquest teixit folrava una lipsanoteca (MEV 864) donada per l'abat Oliba a Arnau Mir de Tost, senyor d'Àger l'any 1040, tal i com consta en un pergamí (MEV 10785) que estava a l'interior de l'esmentada lipsanoteca. Se suposa que abans havia estat al monestir de Ripoll. El teixit està molt malmès i estripat. La seva decoració devia formar un cercle amb dos "senmurvs" afrontats i oposats al seu interior, dels quals només en resta el cap. Els caps són de gos i els becs d'ocell rapinyaire, i porten al coll un collar de perles; la resta del cos devia ser també de gos amb unes ales esteses, urpes d'ocell rapinyaire i cua de paó. Aquest és un animal fantàstic d'origen persa i considerat benefactor durant l'imperi persa sassànida, en els relleus de Taq-i Bustan el sobirà porta vestits decorats amb cercles amb "senmurvs". Una de les trames devia ser de seda de color blau o verd, la qual per oxidació dels colorants ha esdevingut de color negre i forma el fons de la part conservada. Folraven la mateixa lipsanoteca dos teixits més. Un (MEV 8642), de seda color vori, és un samit monocrom llavorat amb cercles. L'altre (MEV 8644), de seda ratllada de diferents colors, és un tafetà ratllat per canvis del color dels fils de l'ordit.

Llegir més

Localització

Sala15 ,Planta1

9–10–11 Gòtic

12–13–14 Renaixement

15–16 Teixit i indumentària

17 Vidre

Detalls de l’obra

Lloc d’execució

Imperi bizantí

Període

Segles X - XI, abans de 1040

Material

Ordits i trames de seda. Samit llavorat tres trames, fons sarja de tres

Dimensions

14,9 x 8 cm; 7,6 x 9 cm; 1,4 x 0,6 cm; 1,2 x 1,3 cm; 0,7 x 0,9 cm; 0,9 x 1 cm

Procedència

Provinent de l'església de Sant Martí de Tost (Alt Urgell)

Número d’obra

MEV 8642