Compartir

Majestat de Sant Boi de Lluçanès

Romànic

Anònim

Segona meitat del segle XII

Localització icon

La iconografia del Crist en Majestat prové molt probablement del text de l'Apocalipsi que descriu la visió de Jesucrist triomfant, vestit amb la túnica, vingut a la terra per salvar la humanitat. Està a la creu on sol haver-hi representades les figures de la Mare de Déu i sant Joan, i els símbols dels evangelistes als extrems. Aquesta representació iconogràfica va ser molt popular al Rosselló i a la resta de Catalunya; de fet, segons mossèn Gudiol es té constància que a la Catedral de Vic es va venerar una Majestat fins al segle XVIII. El Crist en Majestat MEV 9723, malgrat que prové de la parròquia de Sant Boi de Lluçanès, podria haver estat originàriament a Sant Salvador de Bellver, on es va fundar una canònica agustiniana vers l'any 1110. Va vestit amb la túnica "manicata" de mànigues llargues, i presenta moltes semblances amb la famosa majestat Batlló, conservada al Museu Nacional d'Art de Catalunya, i amb la majestat de Beget, conservada "in situ".

Llegir més

Localització

Sala 4 , Planta 0

4 Romànic

5–6–7–8 Gòtic

Detalls de l’obra

Lloc d’execució

Tallers de Vic

Període

Segona meitat del segle XII

Material

Fusta d'alba amb restes de policromia

Dimensions

109,5 x 109,5 x 19 cm

Procedència

Provinent de la parròquia de Sant Boi de Lluçanès (Osona)

Número d’obra

MEV 9723