Compartir

Creu processional

Orfebreria i metall

Anònim

Vers mitjan segle XVII

Localització icon

Creu processional menor, no punxonada i de procedència desconeguda, potser realitzada en un obrador de Barcelona, o en un altre directament influenciat per les seves pautes. En conjunt presenta una aparença abarrocada, tot i que parteix de la tipologia flordelisada, pròpia dels temps medievals, i conserva l'estructura arquitectònica de la magolla. Les dislocacions formals manieristes passarien en aquest cas per una dualitat gòtica i renaixentista. Als braços, la creu mostra una ornamentació de tornapuntes articulades envers un eix central de simetria de factura geomètrica, on encara es pot visualitzar lleugerament l'esquema ornamental de les fulles d'acant del segle XVI, i a les flors de lis s'hi combinen tornapuntes, un oval central amb serafí i un coronament superior que forma petites garlandes de fruites. Actualment la creu està emmetxada en una mitja esfera afegida posteriorment a la torre arquitectònica de dos cossos amb imatges de l'apostolat dins de fornícules. Si bé la ubicació de Jesús i de Maria està invertida, el contingut específic d'aquesta obra segueix la tradició medieval del Crucificat amb l'escenificació del Calvari i els símbols de la Redempció a l'anvers, i la Mare de Déu amb els evangelistes i els seus símbols al revers. El tractament de les imatges presenta una notable volumetria i té alhora molt moviment, i les fisonomies, amables i delicades, podrien relacionar-se amb la imatgeria dels retaules de talla policromada de la mateixa època.

Llegir més

Localització

Sala19 ,Planta2

18 Pell

19 Orfebreria i metall

20 Forja

21 Ceràmica

22 Galeries d’estudi

Detalls de l’obra

Lloc d’execució

Catalunya

Període

Vers mitjan segle XVII

Material

Plata fosa, calada, repussada i cisellada

Dimensions

102 x 46 x 17 cm

Procedència

Procedència desconeguda

Número d’obra

MEV 17310