Compartir

Penjoll

Monedes i medalles

Anònim

Finals del segle XIV - primera meitat del segle XV

Localització icon

Els penjolls esmaltats baixmedievals van ser objecte d'un actiu comerç antiquari a mitjan segle XX, la qual cosa ha dificultat les localitzacions de procedència, que han d'establir-se a partir dels exemplars amb un context arqueològic, per la informació heràldica o les inscripcions. El seu ús tampoc no deu ser tan unitari com el que s'havia pretès abans, com a ornaments de cavall; i, com en aquest cas, hi pot haver nombroses medalles humanes, algunes de les quals sembla que procedeixen de sepulcres. Aquesta medalla, encara que privada totalment del seu esmalt, presenta una molt sàvia composició centrada per una ema inscrita en una estrella de set puntes, que en realitat són trifolis que simètricament es projecten sobre la vora, formant aquí uns medallons en els quals s'inscriuen set flors. La significació de lletres soles com a decoració d'esmalts, ceràmiques o teles és molt complexa. En aquest cas, la companyia de les flors pot inclinar cap a la identificació amb Maria i –si realment és una medalla humana– seria un amulet sagrat, és a dir, una invocació a la protecció de la Mare de Déu vers el portador.

Llegir més

Localització

Sala 19 , Planta 2

18 Pell

19 Orfebreria i metall

20 Forja

21 Ceràmica

22 Galeries d’estudi

Detalls de l’obra

Lloc d’execució

Catalunya

Període

Finals del segle XIV - primera meitat del segle XV

Material

Coure excavat i esmaltat

Dimensions

5,8 x 5,7 cm

Procedència

Procedència desconeguda

Número d’obra

MEV 9078