Compartir

Rajoles d'oficis de la sèrie de "la palmeta" amb músics

Ceràmica

Anònim

Segle XVIII

Localització icon

A partir del segle XVI la rajoleria catalana entra en una fase creativa molt rica i important, la policromia, de la qual en són exemples paradigmàtics les anomenades rajoles d'oficis. Les diferents sèries es van succeint des de les primeres de "la margarida" o florejats del segle XVI, i el seu èxit és tan gran que perviuen en una seqüència declinant fins a mitjan segle XIX. Totes presenten un tema central únic, acompanyat amb plantes més o menys exuberants que són les que donen nom a les sèries. En aquest cas es tracta de la de "la palmeta". Molts dels temes estan trets de les auques impreses que corrien de mà en mà il·lustrant jocs, esdeveniments diversos, fets rellevants de la vida real, etc. No és doncs d'estranyar que els músics, tan presents en la vida dels pobles, fossin també motiu d'inspiració. Els que toquen l'arpa, la flauta, la trompeta, la viola o la gralla, i altres personatges complementaris com ara una dona amb una flor i un comediant, es converteixen en personatges rellevants que alegren la vida i donen color a carrers i places.

Llegir més

Localització

Sala21 ,Planta2

18 Pell

19 Orfebreria i metall

20 Forja

21 Ceràmica

22 Galeries d’estudi

Detalls de l’obra

Lloc d’execució

Catalunya

Període

Segle XVIII

Material

Pisa

Dimensions

53,5 x 40,5 cm

Procedència

Procedència desconeguda

Número d’obra

MEV 23914, 23916, 23918, 2643, 2641, 23913, 23917, 23912, 3174, 23919, 23920, 23915