Compartir

Rajola de sostre

Ceràmica

Anònim

Última meitat del segle XV

Localització icon

Placa decorativa, de revestiment. Paral·lelament als socarrats, es van fer unes altres rajoles esmaltades. Aquesta característica pot indicar que estaven destinades a llocs on hi podia haver contacte amb l'aigua o estar a l'exterior o també, per la seva major riquesa, en interiors més a l'abast. Són molt més rares que els socarrats. Aquesta, feta a Manises l'última meitat del segle XV, procedeix d'una casa de Patraix (València) donada com a pagament d'ajut de conquesta pel rei Jaume I a la família Escrivà. L'escut és de filiació desconeguda. Quatre quarters ens presenten, en creu, dos castells, un lleó i un llop. D'aquest escut n'existeixen diverses variants en socarrats i en altres peces. A ambdós costats, emmarcant-lo, hi ha dues bandes de palmetes molt simplificades que acaben d'omplir l'espai de la placa.

Llegir més

Localització

Sala21 ,Planta2

18 Pell

19 Orfebreria i metall

20 Forja

21 Ceràmica

22 Galeries d’estudi

Detalls de l’obra

Lloc d’execució

Manises (València)

Període

Última meitat del segle XV

Material

Pisa

Dimensions

35,5 x 43,5 cm

Procedència

Procedència desconeguda

Número d’obra

MEV 7427