Compartir

Rajola de sostre

Ceràmica

Anònim

Segle XV

Localització icon

Es tracta d'un socarrat amb la figura d'un àngel. Aquestes plaques, de producció medieval a Paterna, es col·locaven entre les bigues dels sostres de les cases senyorials, a la manera d'enteixinats. La tècnica decorativa és semblant a la del fresc: sobre una placa de terra, cuita, s'hi feia una capa de calç viva i s'hi pintava al damunt amb mangra o manganès. La reacció química de la calç provocava la fixació del dibuix. Aquest procediment implica una execució ràpida del dibuix i un traç viu de gran força plàstica. Els motius decoratius són grans, perquè es puguin apreciar de lluny, i molt variats. En aquest, la figura central és un àngel amb grans ales que supleixen els braços. Tot i que la decoració està molt deteriorada, ens permet de veure la composició perfectament adaptada a l'espai de què disposa, el fons de grans cercles i circells i la figura principal, l'àngel, igual que els que es representen en les anomenades "escudelles de monja" que es feien servir als convents, amb la indumentària típica femenina de mitjan segle XV.

Llegir més

Localització

Sala21 ,Planta2

18 Pell

19 Orfebreria i metall

20 Forja

21 Ceràmica

22 Galeries d’estudi

Detalls de l’obra

Lloc d’execució

València

Període

Segle XV

Material

Socarrat

Dimensions

44 x 35,5 cm

Procedència

Procedència desconeguda

Número d’obra

MEV 6368