Compartir

Rajola de sostre

Ceràmica

Anònim

Segle XV

Localització icon

Durant els segles XIV i XV a Catalunya es van fabricar rajoles de molts tipus diferents, entre les quals plaques en relleu que podem considerar d'aire lliure, o per formar part directament de l'arquitectura. A vegades presenten restes de policromia afegida posteriorment a la cocció. Tot i que no devia ser una producció tan abundant com la de rajoles de revestiment, se n'han trobat moltes i en diversos llocs de Catalunya. En aquesta placa un personatge treu el cap entre dues branques del que sembla que són els braços d'una estrella amb una cara de perfil. Aquesta rajola, tant per la sàvia distribució decorativa en l'espai de què disposa com per la seva curosa factura, es converteix en una peça molt notable i original. Es dubta de la seva provinença, ja que si d'una banda a València també se n'han trobat, els trets decoratius renaixentistes l'acosten a les altres produccions catalanes coetànies.

Llegir més

Localització

Sala21 ,Planta2

18 Pell

19 Orfebreria i metall

20 Forja

21 Ceràmica

22 Galeries d’estudi

Detalls de l’obra

Lloc d’execució

Catalunya o València

Període

Segle XV

Material

Terra cuita, en relleu

Dimensions

41 x 41 cm

Procedència

Procedència desconeguda

Número d’obra

MEV 6001