Compartir

Plat d'influència morisca

Ceràmica

Anònim

Segona meitat del segle XIV - primera meitat del segle XV

Localització icon

La ceràmica blava, cronològicament, es fa present a Catalunya a continuació de la verda i morada medieval. El blau va constituir una novetat quan la tècnica de la ceràmica esmaltada ja era ben dominada pels ceramistes. Aquest color es fa amb òxid de cobalt, més difícil d'obtenir que el coure i el manganès anteriors i per tant més car i selectiu. Aquesta mateixa raresa, unida al desig de canvi i a la bellesa del contrast entre blau i blanc, va fer que les noves peces fossin molt cobejades. En blau es van fer peces singulars per la forma o les dimensions, com ara grans plats, pots de farmàcia etc., en les quals els dibuixos, sempre originals, evidencien les possibilitats creatives, lluny de la còpia servil en altres peces més senzilles que duien decoracions morisques com les fetes a València. En aquest plat, una gran au de bec llarg s'alça sobre l'aigua. Té un fons de plantes aquàtiques a la manera de moltes obres d'art oriental i una sanefa de línies obliqües l'acaba d'emmarcar. En ell s'hi pot veure clarament una de les característiques de la ceràmica catalana: la simplicitat en la sobrietat.

Llegir més

Localització

Sala21 ,Planta2

18 Pell

19 Orfebreria i metall

20 Forja

21 Ceràmica

22 Galeries d’estudi

Detalls de l’obra

Lloc d’execució

Barcelona (?)

Període

Segona meitat del segle XIV - primera meitat del segle XV

Material

Pisa

Dimensions

7,6 x Ø40 cm

Procedència

Provinent de Tremp (Pallars Jussà)

Número d’obra

MEV 4375