Compartir

Plat de la sèrie de "la fulla partida"

Ceràmica

Anònim

Segle XVII

Localització icon

La ceràmica policroma adopta la plenitud dels colors de provinença italiana i entra a formar part de les necessitats de la societat culta i rica al segle XVII. A partir d'aquest moment ja és molt clara la separació de la terrissa, la ceràmica més primària, i aquesta, en què la decoració és l'element més important. Encara que puguin estar destinades a usos funcionals, les sèries policromes estan concebudes amb una clara voluntat decorativa. Les decoracions s'adapten perfectament al suport i els temes són voluntàriament amables i sempre originals. Els centres s'ocupen amb el tema bàsic i l'ala es decora amb motius repetits en forma de sanefa que són els que donen nom a les diverses sèries. En aquest plat el tema central és una dona que fila a l'aire lliure, i el tema de l'ala és el de "la fulla partida", en dos colors, del qual es coneixen diverses variants, amb quatre rostres que separen l'espai en quarts.

Llegir més

Localització

Sala21 ,Planta2

18 Pell

19 Orfebreria i metall

20 Forja

21 Ceràmica

22 Galeries d’estudi

Detalls de l’obra

Lloc d’execució

Catalunya

Període

Segle XVII

Material

Pisa

Dimensions

5,2 x Ø36 cm

Procedència

Procedència desconeguda

Número d’obra

MEV 14138