Compartir

Plat de la sèrie de "la corbata"

Ceràmica

Anònim

Segle XVII

Localització icon

Plat blau de la sèrie de "la corbata" amb una dama en el centre que duu una ampolla en una mà i en l'altra una copa. La vestimenta ens indica que es tracta d'una dama d'alt llinatge. El tema de l'ala són unes llaçades repetides que donen nom a aquesta sèrie: "la corbata", perquè als primers que la van catalogar els va recordar les llaçades de les xalines que formaven part de la vestimenta masculina del moment. És una de les sèries de les quals ens han pervingut més exemplars. Aquesta sèrie va començar a fabricar-se a començaments del segle XVII. Es tracta de peces tècnicament molt perfectes, amb dibuixos de gran força i imaginació i motius molt variats. Els vestits dels diferents personatges estan pintats sempre amb tot luxe de detalls per la qual cosa constitueixen un document sobre la moda del moment. Presenten una certa simplificació del traç deguda precisament a la desimboltura amb què van ser pintats, que fa que tendeixin a la simplificació. Els motius centrals són molt variats: escuts, dames i cavallers en accions diverses, construccions, personatges de la tradició religiosa tant de l'Antic Testament com del Nou, i presenten un cert hieratisme dins del barroquisme general que els caracteritza.

Llegir més

Localització

Sala21 ,Planta2

18 Pell

19 Orfebreria i metall

20 Forja

21 Ceràmica

22 Galeries d’estudi

Detalls de l’obra

Lloc d’execució

Catalunya

Període

Segle XVII

Material

Pisa

Dimensions

7,7 x Ø37,6 cm

Procedència

Procedència desconeguda

Número d’obra

MEV 1548