Compartir

Pica baptismal

Ceràmica

Anònim

Segle XVII

Localització icon

Aquesta peça s'ha considerat una pica baptismal, extrem que no es pot confirmar però que sembla versemblant per la seva similitud formal amb altres peces de Talavera, Aragó, etc., que sí que se sap que ho eren. Els nens que constitueixen el seu tema principal són també un motiu que reforça aquesta suposició. Es tracta d'una obra molt original. El seu dibuix ens la situa cap a finals del Renaixement o començaments del barroc. La decoració en negatiu, blanc sobre fons blau, és una altra de les seves singularitats, ja que és molt poc freqüent. En tot cas es tracta d'una peça no seriada i molt original.

Llegir més

Localització

Sala21 ,Planta2

18 Pell

19 Orfebreria i metall

20 Forja

21 Ceràmica

22 Galeries d’estudi

Detalls de l’obra

Lloc d’execució

Catalunya, Terol (?)

Període

Segle XVII

Material

Pisa

Dimensions

24 x Ø32 cm

Procedència

Procedència desconeguda

Número d’obra

MEV 5408