Compartir

Dona havia de ser

27–05–22

PROPOSTA D’INTERVENCIÓ PER REDESCOBRIR LA COL·LECCIÓ D’ART  MEDIEVAL DEL MEV DES DE LA MIRADA I L’EXPERIÈNCIA DE LES DONES. 

Enguany el MEV, Museu d’Art Medieval de Vic ha encetat aquest projecte amb l’objectiu  d’abordar la col·lecció permanent d’art medieval des de la mirada de les dones i  esbossar, de manera conjunta, possibles lectures alternatives al respecte. El que es  proposa és revisar la manera com s’han construït els diferents models de la subjectivitat  femenina que dominen el nostre imaginari col·lectiu, facilitant un espai des del qual  aproximar-nos a la col·lecció amb una perspectiva àmplia.
En aquest, es reflexionarà al voltant de com l’estètica medieval  ha donat forma a conceptes com les cures, les maternitats, la sexualitat o la reproducció,  quin model de feminitat es presenta i quins espais hi ocupa – o no – la dona. Prestant  atenció, també, a la manera com ens afecta el ressò d’aquest imaginari en l’actualitat i  aportant, de manera col·lectiva i partint de l’experiència pròpia de les dones, nous  significats al respecte.
La proposta es concretarà en un cicle de tallers teorico-pràctics mensuals, oberts a totes aquelles persones que hi estiguin interessades, basats en una metodologia activa i plantejats com a espais de reflexió i creació compartides. Cadascuna de les trobades està plantejada com un espai de reflexió i creació compartides i es centrarà en un dels eixos temàtics apuntats més amunt. Aquests es treballaran des de l’experimentació artística i prenent, com a referents, algunes de les propostes creatives desenvolupades des de les arts feministes a partir dels anys seixanta i setanta del segle XX.
A banda de documentar en imatges i gravacions cadascun dels espais de trobada i  creació, el material que resulti d’aquest procés es recopilarà per tal de poder-se  compartir i posar a l’abast de la comunitat local; traslladant els debats que n’hagin  derivat més enllà dels límits físics del MEV. I servint, així mateix, com a punt de  partida per seguir amb la incorporació de la perspectiva de gènere al Museu.
 
Sessions gratuïtes
Es recomana inscripció prèvia a reserves@museuartmedieval.cat o bé al 938869360
 

Calendari i sessions