Share

El MEV incorpora una historiadora de l’art sorda en l’estrena d’una nova visita

22–09–21

El museu estrena una visita pensada per la comunitat sorda el proper 26 de setembre i comença a oferir visites en llengua de signes.

El Museu Episcopal de Vic (MEV) celebra aquest diumenge, 26 de setembre, el Dia Internacional de les Persones Sordes, estrenant una proposta de visita pionera en un museu a Catalunya. Martu Pericas, historiadora de l'art i guia sorda, conduirà la visita «Parlar amb les mans. El llenguatge de l'art medieval», que consistirà en una aproximació a la càrrega simbòlica del gest en lart medieval. La singularitat de l'activitat és que no es tracta d'una activitat per a persones oients que es tradueix a Llengua de Signes catalana (LSC) sinó que és una visita comentada pensada només per a la comunitat sorda signant. Aquesta visita començarà a la 1 del migdia i tot i ser gratuïta, requereix reserva prèvia.
 
El fet que la visita sigui guiada per una professional sorda, sense necessitat de traducció o interpretació, permet una transmissió directa de la informació i una interacció personal més eficaç. La guia de la visita és llicenciada en Història de l'Art i Arqueologia i filla d'una família de pares sords. La intenció és incorporar l’activitat en la programació anual del MEV.
 
«Parlar amb les mans. El llenguatge de l'art medievals» és la primera de les activitats que visualitza l'acord de col·laboració entre el MEV i l'Agrupació de Sords de Vic i Comarca. Fruit d'aquesta col·laboració, el museu oferirà activitats amb interpretació en LSC. Un cop cada trimestre, la visita «Visió romànica» que inclou un tast de la col·lecció d'art romànic i la pujada al campanar de la catedral, s'oferirà amb interpretació en llengua de signes. La resta d'activitats del museu també es podran reservar per a grups de persones sordes en hores i dates a convenir. A la web del museu també s'hi inclourà un petit tast de l'essència del MEV relatat per una guia de llengua de signes.
 
La LSC és una llengua utilitzada per més de 25.000 persones a Catalunya de les quals 12.000 són persones sordes. Des de l'any 1994 té reconeixement oficial per part de la Generalitat i el 2010 el Parlament va aprovar-ne la llei que en regula el seu ús.
 
Aquestes activitats visualitzen l'aposta del museu cap a una cultura accessible. L'objectiu és anar adaptant i millorant les visites i serveis, especialment per a persones amb discapacitats sensorials, físiques, intel·lectuals o per trastorn mental. Tot plegat oferint les eines i recursos necessaris per apropar l'art a tothom i fer-lo realment accessible.
 
 
Museu Episcopal de Vic

El Museu Episcopal de Vic (MEV) és un dels museus d'art de referència de Catalunya. Conserva una de les millors col·leccions d'art medieval del món amb obres mestres de pintura i escultura del romànic i del gòtic català. Les col·leccions d'orfebreria, teixit, forja, vidre i ceràmica ofereixen un complet recorregut per la història de l'art litúrgic i de les arts decoratives a Catalunya. Aquest fons, de valor excepcional, s'exhibeix en un edifici contemporani situat al costat de la Catedral, en ple centre històric de Vic.
 


Descarregar nota de premsa