Share

L'exposició temporal del MEV ens desvela el tresor que s'ocultava a la creu gòtica de Sant Joan de les Abadesses

26–10–17

El Museu Episcopal de Vic (MEV) presenta en l’exposició «El tresor ocult: La creu de Sant Joan de les Abadesses» una nova aproximació a una de les obres més importants de la primera orfebreria gòtica catalana.
Aquesta nova visió és possible gràcies al procés de conservació-restauració que s'hi ha dut a terme, als descobriments fets en el seu decurs i a la recerca que ha permès entendre millor l'objecte des dels punts de vista del context, la funció i les tècniques artístiques.
L’exposició s’inaugura aquest dissabte 28 d’octubre i es podrà visitar fins al 25 de febrer de 2018.
 
La creu de Sant Joan va ser realitzada per un taller d’orfebreria gironí en algun moment de la primera meitat del segle XIV. Feta de làmines d’argent daurat damunt una ànima de fusta, té una forma molt característica, amb els extrems dels braços eixamplats, i compta amb cinc medallons circulars. Al centre d’aquests medallons hi ha 10 plaques d’esmalt transparent d’una bellesa i qualitat extraordinària (cinc a l’anvers i cinc al revers) que la doten d’una decoració significativa des del punt de vista iconogràfic.
 
El procés de conservació i restauració es va iniciar l’any 2015, després que es detectés una alteració química del metall. Un estudi amb la participació del Centre de Restauració de Béns Mobles de Catalunya i Universitat Politècnica de Catalunya va determinar que la causa era una alteració del coure present en petites proporcions, en aliatge amb la plata. També es va detectar altres problemàtiques al suport de fusta. Els treballs van consistir en netejar i consolidar la creu per corregir els problemes detectats.
 
Gràcies a les radiografies, fetes durant la fase de diagnosi, es varen descobrir relíquies embolcallades amb teixits a l’interior de la creu, en dues cavitats excavades al suport de fusta del braç vertical. Consistien en petits fragments de matèries orgàniques i inorgàniques (sobretot estelles de fusta, terra, restes òssies i pell). Les relíquies de la cavitat inferior estaven embolcallades amb una tela de seda de colors vermell, verd i groc, decorada amb aus, l’arbre de la vida i franges geomètriques. A la cavitat superior hi havia un farcellet més senzill fet amb tafetà de color blanc i sense cap altra decoració, que també contenia relíquies i dos pergamins.
 
Els pergamins aporten informacions molt rellevants. Un d'ells acredita la presència de relíquies de la Vera Creu. Segons els especialistes la seva escriptura pot datar-se del segle XI. Per aquesta datació es creu que el pergamí i les relíquies puguin procedir d’una anterior creu-reliquiari que posseïa el monestir. L’altre pergamí està escrit a les dues cares i parla de dues intervencions sobre l’obra: una reparació de la creu de l’any 1508 i una neteja de la creu i un reconeixement de les relíquies de 1633. Aquestes importants troballes revelen que la creu de Sant Joan, a més de ser una creu processional, era també una creu-reliquiari, una tipologia ben coneguda a l’Europa altmedieval.
 
L'exposició dedica un apartat important a l'explicació de les tècniques artístiques amb les quals va ser realitzada la creu de Sant Joan. Un element important en aquest sentit són els esmalts que decoren els medallons, que destaquen per la seva bellesa i qualitat. Són plaques d'esmalt transparent de baixa talla, una tècnica nascuda a Siena que ràpidament es va estendre pels grans centres artístics de l’Europa gòtica al llarg del segle XIV. un conveni amb l’Escola Superior de Disseny i Art Llotja de Barcelona ha permès reproduir com es realitzava en època medieval un esmalt, com els que presenta la creu sanjoanina. Aquesta recreació es podrà veure en un dels vídeos de l’exposició.
 
Paral·lelament a l’exposició hi haurà algunes activitats complementàries com conferències, un col·loqui i visites comentades.
 
«El tresor ocult: La creu de Sant Joan de les Abadesses» visualitza quina és la missió i la funció dels museus en la societat. Des de la detecció de les alteracions fins al retorn a la vitrina, al voltant de la creu de Sant Joan s’han realitzat diferents processos que exemplifiquen quines són les tres funcions bàsiques dels museus: conservar, investigar i difondre. La cloenda del 125è aniversari del MEV és una bona ocasió de recordar-ho.